Fotoğraf ve Fotoğrafın Sinemadaki Yeri


Fotoğraf sinemanın temellerini oluşturur. Asıl mekanizması belirlenmiş ölçüleri olan bir negatife belirli bir süre içerisinde
ışık hüzmesi düşürülmesi ile kaydedilen görüntüyü, değişik kimyasal işlemlerden geçirerek belirli bir görüntü düzleminde (örn:fotoğraf kağıdı)
gözlenebilir kılmaktan ibarettir. Fotoğrafın bulunmasından sonra 1900'lü yıllara yakın sinema sektörü gelişmiştir.

Çünkü sinema fotoğrafların gözün algılayış şekliyle bir bütün şeklinde hareketli hale gelmesiyle oluşturulmuş bir sanat dalıdır. Sinema sanatında 1900'lü yıllardan sonra iletişim programları konusunda yapılan araştırmalarda hala günümüzde geçerliliği olan kalıplar yer almaktadır. Her sinema filmi saniyesinde, 24 kare fotoğraf ilerlemektedir. Zamana vurulduğunda saniyesinde 24 kare içerecek şekilde film negatifleri kullanılır.

İnsan gözü son yıllarda yapılan fizyolojik araştırmalar sonucunda saniyede 24 kare fotoğrafdan fazlasını algılamamaktadır. Bunun üzerine gelişen reklamcılık sektörü ise bunu pazar haline getirerek 24 kare olan saniyelik sinema filmlerine; beynin algılayabileceği ama gözün hissetmediği reklamlar almaktadır. (örn: bir filmin her saniyesinde 1 fotoğraf karesine içecek, yiyecek resmi konulması. sinemada insanları bu şekilde ürünü almaya yöneltmek).

Fotoğraf ile başlayan ve 35mm ile sınırlandıran sinema sektörü fotoğrafa bel bağlama özelliğini devam ettirecektir.

Emre Geçer, 6 Haziran 2010 Antalya

0 yorum:

top