Ultimum Short Film Teaser/Trailer (2014)

Işık Kardeşliği


Sinemaya gitmek bir grup ayinidir. Kişi karartılmış mekana girer ve sessiz cemaate karışır. Tıpkı bir kilise ayini gibi belirlenmiş zamanda gösteriler başlar. İçeri girip çıkabilirsiniz ancak tıpkı cemaat evlerinde ve pueblo danslarında olduğu gibi saygı ve huşu göstererek sessiz olmanız gerekmektedir.  Orada sunak boşluğunun üzerinde, bizlerin de katılmayı umduğu bir ayin gerçekleşmektedir. 


Sonra gölgeler arasından ışığın ilk hüzmeleri beliriverir. O yüce projektör yukarıda arkamızda durur. Küçük ışıklar söndürülmelidir ki büyük ışık karanlığı delip geçebilsin. Ah, neredeyse her şeyin ; hayallerimizin, aptallıklarımızın ve mutluluklarımızın, doğum, tutku ve ölümümüzün makaradan çözülüşüne bakın.

Aydınlanmayı gerçek dininiz olarak kabul etmeye gönüllü müsünüz ?

Aydınlanmak istiyor musunuz ?

Aydınlatıcı olmak istiyor musunuz ?

Çok yerinde bir şekilde Lumiere adını taşıyan Fransız iki kardeşin 1895'te kurduğu Işık Kardeşleri Tarikatı'na katılmak istiyor musunuz ?

James Broughton

Upcoming Short Film Project " Ultimum"
"Ultimum will tell about the middle-aged guy who experienced incessant hapless incidents in a
 very short time. At the very catastrophe time of his life he discovered unusual points and make the things shaped again by undefined occurence of a mysterious guy near him." 


Release Date 

June 15, 2014 Genre 

Pyschology,Drama Studio 

Pirana Film Starring 

Michael Parks Masterson, Siyamek Rezael Directed By 

Bahadır Karasu Written By 

Bahadır Karasu Screenplay By 

Bahadır Karasu Produced By 
Ekrem Doydu"If you watch a film without good taste of music it'd be like eating a food without salt. You never can get its real taste". So thanks to Bryan Nguyen Lukasz Lowkis Panos Panakos for their contribution making the film better with their musical talents."


What is Michael Masterson Saying ?

Early Teaser
Like facebook page for latest updates !
top